Kurser Kandidat

I kandidatdelen af min uddannelse som konservator har jeg gennemgået følgende kurser:

Videnskabsteori
Workshop on Energy Efficient Museum Buildings
Bevaring af komplekse og komplicerede objekter
Farveteori og farvemåling II
Gumptionology
Værkstedsledelse
Dataindsamling
Konservering af kompositte fossiler og oldsager

Derudover har jeg på Københavns Universitets Institut for Naturvidenskabelig Didaktik (IND) gennemgået følgende kurser:

Grundkursus i Naturfagenes Didaktik
Museumsformidler
Naturvidenskabelig Kommunikation og Formidling

Min afgangsopgave “Plastinering set med tre par konservatorøjne – det konserverende, det bevarende og det formidlende – er der modsatte interesser?” omhandler de tekniske aspekter af plastineringsprocessen (med andre ord: “Hvordan gør man?”) samt en metabolisk udredning om tidspunktet for starten af konserveringen (eller: “Hvornår er man død?”) og en gennemgang af de formidlingsmæssige aspekter i forbindelse med plastinerede genstande (“Hvad kan man bruge det til?).

En elektronisk kopi af opgaven kan fås ved forspørgsel via email.